ทดลองใช้ฟรี เราต้องการให้ทุกคนมีความสุขกับการ

ที่จะได้รู้จักกับผลิตภัณท์ของ nuหากว่าท่านยังไม่มั่นใจ

ในการสั่งซื้อ เราช่วยทำให้ท่านตัดสินใจง่ายขึ้นด้วยข้อ

เสนอการรับประกันความพอใจเมื่อซื้อผ่านช่องทาง

ออนไลน์ด้วยการจัดส่งฟรี คืนสินค้าฟรี หรือเปลี่ยนรุ่น

และขนาดฟรี โดยไม่มีค่าจัดส่ง*ท่านสามารถส่งสินค้า

กลับเพื่อขอรับเงินคืนได้โดยไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง หรือ

เลือกที่จะเปลี่ยนขนาดหรือลองใส่รุ่นอื่นได้โดยเราจัดส่ง

ชิ้นที่สองให้ท่านได้ลองฟรีทันที และเมื่อท่านได้เลือก

สินค้าที่ท่านพอใจแล้ว สามารถส่งสินค้าอีกชิ้นคืนโดยที่

ท่านไม่ต้องเสียค่าจัดส่งแต่อย่างใด

 

 nu trusts u

  รองเท้า nu

 

     ใส่สบาย ลูกค้าหลายพันคนยืนยันว่ารองเท้ายี่ห้อ nu

ส่สบายที่สุดด้วยการออกแบบที่เป็นลักษณะเฉพาะของ

nuสำหรับรองเท้าแต่ละรุ่น (โดยมุ่งเน้นให้มี “อายุการใช้

งานที่ยาวนาน”) รูปทรงของรองเท้า ออกแบบเป็นพิเศษ

ให้เหมาะกับรูปเท้าชาวเอเชีย วัสดุบนผิวหน้าของรองเท้า

สำหรับรุ่นหนังเทียมและรุ่น jacquard (The vegan

leathers และ jacquard-woven) เป็นวัสดุที่มีน้ำหนัก

เบาและมีความยืดหยุ่นสูงวัสดุบุผิวภายในสำหรับรุ่น

SilkenTM และ nuPlushTM เน้นความนิ่มเนียนและนุ่ม

นวลเพื่อลดการกักเก็บความชื้นภายในรองเท้า ช่วยลด

การเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ แผ่นโฟมภายในของรองเท้า

nu ทุกรุ่น หรือ nuCushionTM ได้รับการปรับแต่งเพื่อ

รองรับน้ำหนักตัวในแต่ละจุดของสรีระอย่างเหมาะสมพื้น

รองเท้าด้านนอก nuTreadTM ทำจากยางพาราไทยปั๊ม

ลายนูนเพื่อป้องกันการลื่นเมื่อเดินบนพื้นที่เปียกน้ำหรือ

บนพื้นขัดมัน

 

     • ทนทาน รองเท้าของเราทุกคู่ใช้วัสดุหนังเทียมและผ้า

ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด กาวยางและเส้นด้ายแบบเหนียว

พิเศษ ประกอบกับวิธีการผลิตโดยช่างฝีมือคนไทยของ

nu ทำให้รองเท้ายี่ห้อ nu มีชื่อเสียงด้านคุณภาพและ

ความทนทานในกลุ่มลูกค้าที่ใช้จนลูกค้ามากกว่าแสน

ท่านกลับมาบอก nu ว่าใส่นิ่ม ใส่ทน ใส่ได้ทั้งวัน

รองเท้า nu ดูแลรักษาง่ายหลายรุ่นส่วนใหญ่สามารถ

ทำความสะอาดด้วยการซักได้ ทำให้สามารถใช้งานได้

ทนนาน เราจึงกล้ารับประกันคุณภาพรองเท้าของเรา

ตลอดอายุการใช้งาน

 

     • คุ้มค่า การที่เรามีช่างฝีมือประจำโรงงานผลิตของ

เราเองและขายโดยตรงให้กับลูกค้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์ หรือหน้าร้านของเราโดยไม่ผ่านคนกลาง

ทำให้ nu สามารถรักษามาตราฐานคุณภาพ และ

ราคาที่สมเหตุสมผลได้

 

     • สไตล์ รองเท้า nu ได้รับการออกแบบให้มีความ

คลาสสิค เหนือกาลเวลาไม่เคยล้าสมัย หลายรุ่นมี

สไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นต้นแบบแฟชั่นใน

รูปแบบของ nu

 

       กระเป๋า nu

 

     • ฟังก์ชั่นการใช้งาน ลูกค้าให้เหตุผลว่ากระเป๋ายี่ห้อ

nu ใช้งานสะดวก มีการออกแบบได้ดี ทำให้มีพื้นที่จัด

เก็บที่สามารถได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและสามารถหยิบ

ของใช้ภายในได้ง่าย หลายรุ่นจะมีสายสะพาย

nuSeamlessTM ที่ออกแบบให้มีการเก็บสายเป็นอย่างดี

ไม่มีส่วนเกินยื่นเกะกะและสามารถปรับความยาวได้หลาย

ระดับมากกว่ายี่ห้ออื่นๆ

 

     • ความทนทาน เรากล้าที่จะรับประกันความทนทาน

กระเป๋าของเราทุกๆใบ เพราะสินค้าผลิตจากวัสดุหนัง

เทียมและผ้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด กาวยางและเส้นด้าย

แบบเหนียวพิเศษ ประกอบกับวิธีการผลิตโดยช่างฝีมือ

คนไทยของ nu ทำให้กระเป๋า nu มีชื่อเสียงด้าน

คุณภาพและความทนทานในกลุ่มลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์

ของเราอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน กระเป๋า nu

ดูแลรักษาง่าย สายสำหรับหลายๆรุ่นง่ายต่อการเปลี่ยน

และเพื่อลดการเกิดช่องว่างด้านหลังซับในอันเป็นที่ซึ่ง

แบคทีเรียและเชื้อราสามารถเจริญเติบโตได้ ซับในจึง

ถูกเคลือบกาวยึดติดกับตัวหนังของกระเป๋าจึงช่วยยืด

อายุการใช้งานของกระเป๋าได้ในระยะยาว

 

     • คุณค่า เพราะกระเป๋าผลิตโดยช่างฝีมือจากโรงงาน

ผลิตของเราเอง และขายโดยตรงให้กับลูกค้าผ่านช่อง

ทางออนไลน์หรือหน้าร้านของเราโดยไม่ผ่านคนกลาง

ทำให้ nu สามารถรักษามาตราฐานคุณภาพ และ

ราคาที่สมเหตุสมผลได้

 

    สไตล์ กระเป๋า nu ส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบให้

มีความคลาสสิกเหนือกาลเวลาไม่เคยล้าสมัย ความงาม

อยู่ที่การออกแบบฟังก์ชั่นการใช้งาน สายสะพาย

nuSeamlessTM ออกแบบเป็นพิเศษ ให้สามารถปรับ

ความยาวได้โดยการซ่อนตัวปรับระดับไว้ด้านใน เพื่อ

ไม่ให้หัวเข็มขัดเสียดสีกับเสื้อผ้าหรือผิวหนังผู้ใช้ (สาย

สะพายส่วนเกินและหัวเข็มขัดที่มองเห็นได้) กระเป๋า

หลายรุ่นมีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นต้นแบบแฟชั่น

ในรูปแบบของ nu ลูกค้าหลายคนให้ความเห็นว่าการ

สะพายกระเป๋า nu ทำให้ตนเองเป็นที่โดดเด่นในการ

เป็นผู้นำด้านความแปลกใหม่