nu trusts u

กรณีขอปลี่ยนสินค้าแบบเร่งด่วน

1. ท่านสามารถ โทร หรือส่งข้อความถึง nuGuides
ได้ทุกวันตั้งแต่ 06:00 ถึง 00:00 เวลาประเทศไทย
ตามช่องทางต่อไปนี้

- ทางโทรศัพท์ 083 455-1000

            - ไลน์บัญชีทางการ @nuBangkok

            - ส่งข้อความทางเฟสบุ๊ค กดที่นี่

            - ส่งข้อความทางเวบไซต์ กดที่นี่

            - ส่งคืนสินค้าด้วยตัวเองที่ร้าน
              nuBangkok

2. nuGuide (ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์) จะยืนยันสิทธิ์ใน
การ
แลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้า และส่งลิงค์แบบฟอร์ม
การคืนสินค้าออนไลน์ให้แก่ท่าน กรุณากรอกข้อมูล
และคลิกส่งกลับมาให้เรา
3. เมื่อแบบฟอร์มการคืนสินค้าของท่านได้รับการ
อนุมัติเราจะประสานงานการรับสินค้าคืน สำหรับ
สินค้าที่ได้รับสิทธิ์ “การจัดส่งสินค้าชิ้นแรกคืนฟรี”
และ “การจัดส่งสินค้าแลกเปลี่ยนครั้งแรกฟรี” กรุณา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง
4. ท่านสามารถทำการสั่งซื้อสินค้าชิ้นใหม่ที่ต้องการ
จะเปลี่ยนได้ทันที เราเชื่อมั่นว่า สินค้าชิ้นใหม่ของท่าน
อาจจะไปถึงมือท่าน ก่อนที่สินค้าชิ้นแรกจะถูกหยิบขึ้น
มาเพื่อส่งคืนเราเสียอีก

5. หากสินค้าชิ้นใหม่ที่ท่านต้องการจะเปลี่ยนไม่มีใน
สต็อก และท่านไม่ปรารถนาที่จะเลือกสินค้าทดแทน
เราจะดำเนินการการคืนเงินให้ทันที ตามรายละเอียด
ด้านล่าง

6. หากราคาปัจจุบันของสินค้าชิ้นใหม่ที่ต้องการแลก
เปลี่ยนสูงกว่าราคาเดิมที่ท่านซื้อไป ท่านจะต้องจ่าย
ค่าสินค้าส่วนต่าง (ยกเว้นกรณีการเปลี่ยนขนาดจาก
สินค้ารุ่นเดิม)

7. สินค้าที่ส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพใหม่และไม่ผ่าน
การใช้งาน

กรณีคืนสินค้าเพื่อรับเงินคืน

  1. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1-3 ด้านบน
  2. เมื่อเราได้รับสินค้าที่ส่งคืน และตรวจสอบว่า
   อยู่ในสภาพใหม่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว เราจะ
   ดำเนินการคืนเงินโดยวิธีการเดียวกันกับการ
   ชำระเงินสั่งซื้อเดิมของท่าน หากเป็นการชำระ
   ค่าสินค้าด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร การ
   ดำเนินการจะใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ
   การคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต
   คำร้องจะถูกส่งไปยังธนาคารต้นทางบัตรเครดิต
   หรือ เดบิตของท่านภายใน 3 วันทำการ หลัง
   จากนั้นการดำเนินการจะอยู่ในความรับผิดชอบ
   ของธนาคารต้นทางบัตรของท่าน

จัดส่งฟรี แลกเปลี่ยนฟรี ส่งกลับฟรี ในประเทศ
ไทย เมื่อมียอดการสั่งซื้อสินค้า 777 บาท ขึ้นไปโดย
ไม่รวมสินค้ารายการส่งเสริมการขายหรือสินค้าลด
ราคาหากสินค้าที่ท่านต้องการแลกเปลี่ยนหรือคืนมีมูล-
ค่าต่ำกว่า 777 บาท ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายในการขนส่งทุกกรณี

เงื่อนไขสำหรับการแลกเปลี่ยนหรือขอเงินคืนทุกกรณี

การขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณีจะต้องทำภายใน
15 วัน หลังจากการสั่งซื้อครั้งแรกทำการจัดส่ง
ด้วย
เหตุผลด้านสุขอนามัย สินค้าประเภทต่างหูและถุงเท้า
ไม่สามารถคืนหรือแลกเปลี่ยนได้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง “เงื่อนไขการ
แลกเปลี่ยนและคืนสินค้า” ได้ตลอดเวลา โดยการแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงจะแสดงอย่างเป็นทางการบนหน้าเว็บ
ไซต์ของบริษัทฯในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
nu จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเดิมสำหรับสินค้าที่ทำการ
สั่งซื้อก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว