นโยบาย

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท นุ้ย จำกัด (อ้างถึง “บริษัทฯ” “เรา” “พวกเรา”
“ของเรา” “ของพวกเรา” “nubangkok” หรือ
“nubangkok.com”) ระบุว่า การเข้าใช้เว็บไซต์ของ
เราแสดงถึงการยอมรับข้อกำหนดนโยบายความเป็น
ส่วนตัวของบริษัทฯ

เอกสารนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ประกอบไปด้วยข้อมูล
ประเภทต่างๆ ที่มีการแบ่งปันและ/หรือรวบรวมจากผู้
เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราจากการทำกิจกรรมออนไลน์ที่
เรารวบรวมบันทึกไว้และวิธีการนำไปใช้งานเท่านั้น
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้ไม่ได้กับข้อมูลใดๆที่ใช้วิธี
การรวบรวมโดยวีธีการออฟไลน์ หรือผ่านช่องทางอื่น
ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของเราเอง

หากท่านมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อเรา


ข้อมูลที่มีการรวบรวม

หากเป็นการติดต่อถึงบริษัทฯ โดยตรง เราอาจได้รับ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าน เช่น ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล,
หมายเลขโทรศัพท์, เนื้อหาของข้อความและ / หรือ
ไฟล์แนบที่คุณอาจส่งถึงเราและข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านส่ง
ให้

กรณีการลงทะเบียนสมัครสมาชิก เราอาจทำการขอ
ข้อมูลติดต่อของท่านเพิ่มเติม รวมถึงชื่อ. สถานที่ทำ
งาน, ที่อยู่, อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ เมื่อท่านทำ
การซื้อสินค้า เราจะขอรายละเอียดการชำระเงินนอก
เหนือจากที่ระบุข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็น
การโอนเงินผ่านธนาคาร


ข้อมูลของท่านถูกนำมาใช้งานอย่างไร

เราใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมได้ไปใช้ในหลากหลายรูปแบบ
รวมถึง:

 • สรรหาบริการ, วิธีการทำงาน และดูแลเว็บไซต์ของเรา
 • ปรับปรุง, ปรับแต่ง, และขยายการให้บริการเว็บไซต์ของ
  เรา
 • ทำความเข้าใจพฤติกรรม และวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้
  เว็บไซต์ของเรา
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์, บริการ, รูปแบบ และฟังก์ชันการใช้
  ใหม่ๆ
 • เป็นช่องทางการสื่อสารกับท่าน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือ
  ผ่านพันธมิตรรายใดรายหนึ่งของเรา รวมถึงเพื่อให้ฝ่าย
  บริการลูกค้าสามารถแจ้งข้อมูลและการประชาสัมพันธ์อื่นๆ
  ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ทางการ
  ตลาดและการส่งเสริมการขาย
 • ส่งอีเมลถึงท่าน
 • ค้นหาและป้องกันการฉ้อโกง

บันทึกการเข้าใช้งาน

เราทำตามขั้นตอนทั่วไปในการใช้แฟ้มดิจิทั่ลบันทึกข้อมูล
การเข้าใช้งาน แฟ้มนี้จะบันทึกข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ซึ่งเป็นมาตราการมาตรฐานที่บริษัทผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
โฮสติ้งทั้งหมดต้องปฎิบัติ และเป็นส่วนหนึ่งของการ
วิเคราะห์ การให้บริการเวบไซต์โฮสติ้ง ข้อมูลที่รวบรวม
ได้แก่ ตัวเชื่อมต่อเครือข่ายและบอกตำแหน่งที่อยู่ (IP),
ประเภทเบราว์เซอร์, ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) การ
ประทับวันที่และเวลาเข้า/ออกเว็บไซต์ และอาจเป็นจำนวน
การกดไลค์ วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลมาใช้คือ การ
วิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาด, การดูแลเว็บไซต์, ติดตาม
การเคลื่อนไหวของผู้ใช้เว็บไซต์ และรวบรวมข้อมูล
ประชากร

คุกกี้

เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่นๆ เราใช้ 'คุกกี้' ในการจัดเก็บ
ข้อมูลความชื่นชอบของผู้เข้าชม และเพจบนเว็บไซต์
ที่ผู้เยี่ยมชมเข้าถึงหรือเยี่ยมชม ข้อมูลนี้นำมาใช้เพื่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้
เว็บไซต์ของเรา โดยการปรับแต่งเนื้อหาหน้าเว็บของ
เราให้เหมาะสมตามประเภทการค้นหาและ/หรือข้อมูล
อื่นๆ ของผู้เยี่ยมชม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดอ่าน "คุกกี้คืออะไร"

นโยบายความเป็นส่วนตัวของพันธมิตรเพื่อ
การโฆษณา

ท่านสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับพันธมิตร
การโฆษณาของเราแต่ละรายได้จากรายชื่อด้านล่างนี้

เซิร์ฟเวอร์โฆษณาของบุคคลที่สามหรือเครือข่ายโฆษณา
ใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ JavaScript หรือเว็บบีคอน ใน
โฆษณาและลิงก์ที่ปรากฏ ซึ่งจะถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์
ของผู้ใช้โดยตรง พวกเขาจะรู้ที่อยู่ IP ของท่านโดย
อัตโนมัติเทคโนโลยีเหล่านี้ใช้เพื่อวัดประสิทธิภาพของ
แคมเปญโฆษณาและ/หรือเพื่อปรับแต่งเนื้อหาโฆษณา
ให้เหมาะสมกับผู้เข้าชมเว็บไซต์

โปรดทราบว่า เราไม่สามารถเข้าถึงหรือควบคุมคุกกี้
ที่ใช้โดยผู้โฆษณาบุคคลที่สามเหล่านี้ได้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราไม่มีผลกับผู้โฆษณา
หรือเว็บไซต์อื่นๆ ดังนั้นเราขอแนะนำให้ท่านศึกษา
นโยบายความเป็นส่วนตัวของเซิร์ฟเวอร์โฆษณาของ
บุคคลที่สามเหล่านี้เพิ่มเติม อาจรวมถึงแนวทางการ
ปฏิบัติ และคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าการเห็น
โฆษณา

ท่านสามารถเลือกปิดการใช้งานคุกกี้ผ่านตัวเลือก
เบราว์เซอร์ของท่านได้ ข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการจัดการคุกกี้ของแต่ละเว็บไซต์สามารถ

พบได้ที่หน้าเรียกหา หรือเบราว์เซอร์ของแต่ละเว็บไซต์

สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว CCPA (การห้ามขายข้อมูล
ส่วนบุคคลของฉัน)

ภายใต้กฎ CCPA ร่วมกับสิทธิอื่นๆ ผู้บริโภคใน
แคลิฟอร์เนียมีสิทธิ์ที่จะ:

ขอให้ธุรกิจที่มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค
เปิดเผยหมวดหมู่และข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้บริโภค
ส่วนที่ธุรกิจมีการเก็บรวบรวมไว้

ขอให้ธุรกิจลบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เกี่ยวกับผู้บริโภคที่
ธุรกิจเก็บรวบรวมไว้

หากท่านยื่นคำร้อง กรุณาให้เวลาหนึ่งเดือนในการตอบ
กลับ หากท่านต้องการยืนยันการใช้สิทธิ์นี้ โปรดติดต่อ
เรา

สิทธิ์ในการปกป้องข้อมูล GDPR

เราต้องการความแน่ใจว่า ท่านได้รับทราบถึงสิทธิ์ใน
การปกป้องข้อมูลทั้งหมดของท่าน ผู้ใช้เว็บไซต์ของ
เราทุกคนมีสิทธิ์ ดังต่อไปนี้:

สิทธิ์ในการเข้าถึง - ท่านมีสิทธิ์ขอสำเนาข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน โดยเราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเล็ก
น้อยสำหรับบริการนี้

สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูล - ท่านมีสิทธิ์ขอให้เราแก้ไข
ข้อมูลใดๆ ที่ท่านเชื่อว่าไม่ถูกต้อง และมีสิทธิ์ที่จะขอ
ให้เราแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

สิทธิ์ในการลบข้อมูล – ท่านมีสิทธิ์ร้องขอ ให้เราลบ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้เงื่อนไขบางประการ

สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล – ท่านมีสิทธิ์ขอให้
เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ภายใต้เงื่อนไขบางประการ

สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผล – ท่านมีสิทธิ์คัด
ค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้
เงื่อนไขบางประการ

สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล – ท่านมีสิทธิ์ที่จะขอให้เรา
โอนย้ายข้อมูลที่เรารวบรวมไปยังองค์กรอื่น หรือให้แก่
ท่านโดยตรงภายใต้เงื่อนไขบางประการ

เรามีเวลาหนึ่งเดือนในการตอบกลับคำร้องของท่าน
หากท่านต้องการใช้สิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอเหล่านี้
โปรดติดต่อเรา

หรือ

หากท่านยื่นคำร้อง กรุณาให้เวลาหนึ่งเดือนในการตอบ
กลับ หากท่านต้องการยืนยันการใช้สิทธิ์นี้ โปรดติดต่อ
เรา

ข้อมูลสำหรับผู้เยาว์

เราเห็นความสำคัญในการเพิ่มการป้องกันสำหรับผู้เยาว์
ขณะใช้งานอินเทอร์เน็ต เราสนับสนุนให้พ่อแม่และ
ผู้ปกครอง สังเกต, มีส่วนร่วม และ/หรือ ติดตาม และ
ให้คำชี้แนะระหว่างการทำกิจกรรมออนไลน์ของพวกเขา

บริษัทฯ จะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่สามารถ
ระบุตัวตนได้ชัดเจนว่ามาจากเยาวชนอายุต่ำกว่า 13
ปีหากท่านคิดว่าบุตรหลานของท่านให้ข้อมูลประเภทนี้
บนเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านติดต่อเราโดย
ทันที เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลบข้อมูลดังกล่าว
ออกจากบันทึกของเราให้เร็วที่สุด